Giờ làm việc: 7.30AM - 20 30PM
google.comfacebook.com
Banner mobi
Hotline tư vấn
094.1234.493 - 0945 643 368 - 0961 685 346
MÁY LẠNH CŨ MONO

DAIKIN-MÁY LẠNH 1HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

DAIKIN-MÁY LẠNH 1HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

4.000.000 VNĐ-Sale:13% 3.500.000 VNĐ

Mua ngay

DAIKIN-MÁY LẠNH 1.5HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

DAIKIN-MÁY LẠNH 1.5HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

5.500.000 VNĐ-Sale:27% 4.000.000 VNĐ

Mua ngay

DAIKIN-MÁY LẠNH 2HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

DAIKIN-MÁY LẠNH 2HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

7.000.000 VNĐ-Sale:14% 6.000.000 VNĐ

Mua ngay

DAIKIN-MÁY LẠNH 2.5HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

DAIKIN-MÁY LẠNH 2.5HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

8.000.000 VNĐ-Sale:13% 7.000.000 VNĐ

Mua ngay

TOSHIBA-MÁY LẠNH 1HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

TOSHIBA-MÁY LẠNH 1HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

4.000.000 VNĐ-Sale:13% 3.500.000 VNĐ

Mua ngay

TOSHIBA-MÁY LẠNH 1.5HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

TOSHIBA-MÁY LẠNH 1.5HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

5.500.000 VNĐ-Sale:27% 4.000.000 VNĐ

Mua ngay

TOSHIBA-MÁY LẠNH 2HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

TOSHIBA-MÁY LẠNH 2HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

7.000.000 VNĐ-Sale:14% 6.000.000 VNĐ

Mua ngay

TOSHIBA-MÁY LẠNH 2.5HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

TOSHIBA-MÁY LẠNH 2.5HP ( MÁY CÒN ZIN 100% )

8.000.000 VNĐ-Sale:13% 7.000.000 VNĐ

Mua ngay
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY BẢO KIM | MÁY LẠNH NỘI ĐỊA, MÁY LẠNH CŨ HÀNG NHẬT.